Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
31 1 2 3
Svoz odpadu: komunál
4 5 6
7 8
Svoz odpadu: plast
Svoz odpadu: BIO
9 10 11 12
Hody Štěpánov 12.8.-13.8.2023
13
Hody Štěpánov 12.8.-13.8.2023
14
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích Liboš-Hrázka 14.8.-24.8.2023
15 16 17
Svoz odpadu: komunál
18 19 20
21 22
Svoz odpadu: papír
Svoz odpadu: BIO
23 24 25 26 27
28 29 30 31
Porucha rozhlasu Jílkov a Krnov
Svoz odpadu: komunál
1
Porucha rozhlasu Jílkov a Krnov
2
Pozvánka na 4. ročník turnaje v nohejbale O POHÁR OBCE LIBOŠ 2023 - 2. 9. 2023
Svoz velkoobjemového odpadu 2. září od 7:00 do 9:30 hod
Svoz odpadu: MOBILNÍ SVOZ
3
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

GDPR

Žádosti o informace

Příjem žádostí a způsob podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají těmito způsoby:

Osobní podání: na Obecním úřadě v Liboši, č.p. 82, 783 13 Štěpánov v úředních dnech a hodinách:

Pondělí od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 17:00,
Středa od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 17:00.

Telefonické podání: +420 585 386 759
Poštou na adresu Obecní úřad, Liboš 82, 783 13 Štěpánov
Elektronicky na e-mail: 
libos@libos.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: pgbbc4p
Elektronickou podatelnou

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu libos@libos.czelektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Liboš 82, 783 13 Štěpánov.

Vyřízení žádostí

Při vyřízení žádostí postupuje povinný subjekt podle §14, 1§4a, §14b a 14c zákona.

 

 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Při vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti postupuje povinný subjekt v souladu s §15 zákona.

 

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • Osobně na Obecním úřadě
  • Poštou na adresu Obecní úřad, Liboš 82, 783 13 Štěpánov
  • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání bude rozhodnuto v souladu s § 16 zákona.

 

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (prvních 30 min. zdarma) 200 Kč
fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu  
- jednostranně formát A4 2,00 Kč/ks
- oboustranně formát A4 4,00 Kč/ks
- jednostranně formát A3 4,00 Kč/ks
- oboustranně formát A3 8,00 Kč/ks
- kompaktní disk (CD) 15,00 Kč/ks
paušál provozních nákladů (materiál, energie)
ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů

Bez finanční úhrady budou podávány informace:

Formuláře

GDPR

GDPR (Nařízení EU č. 2016/679) s účinností od 25. 5. 2018

Správce osobních údajů: Obec Liboš, Liboš 82, 783 13 Štěpánov, IČO: 00635758

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: David Berka

Kontaktní údajů na pověřence: e-mail mr-sternbersko@seznam.cz, tel.: +420 725 514 744

Zásady ochrany osobních údajů obce Liboš (DOCX)