Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4
Svoz odpadu: komunál
5 6 7
8
PSÍ DETEKTIV - ztratila se fena
9
Svoz odpadu: plast
Svoz odpadu: BIO
10 11
DOTAZNÍK familyfriendlycommunity - ke stažení
12 13 14
15 16 17 18
Svoz odpadu: komunál
19 20 21
22 23
Svoz odpadu: papír
Svoz odpadu: BIO
24 25 26 27 28
29 30 31 1
Svoz odpadu: komunál
2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poplatky, sazebník, ceníky

Poplatky, sazebník, ceníky

Platby poplatků provádějte bezhotovostně na účet 1801705339/0800 a formulář oznámení  o hromadné platbě zašlete na libos@libos.cz!

Poplatek ze psů

 

                 qr-kod-pes.jpg

 • první pes 204,- Kč
 • každý další pes 300,- Kč
 • snížený poplatek pes u osoby starší 65 let 108,- Kč
 • každý další pes u osoby starší 65 let 204 Kč
 • Splatnost poplatků 31.3.2024.

Uveďte:

 • variabilní symbol: číslo domu
 • poznámka: jméno a počet psů

                                                                                                                               


                                                                                                                          

CENÍK :

pro právnické a fyzické osoby, oprávněné k podnikání na základě živnostenského oprávnění při zapojení do obecního systému odpadového hospodářství (cena za rok vč. DPH) pro rok 2024

Komunální odpad 20031

sběrná nádoba 1100 l                4200,- Kč

sběrná nádoba   240 l               1400,- Kč

 

Papír 200101

sběrná nádoba 1100 l               1650,- Kč

sběrná nádoba   240 l               550,- Kč

 

Plast 200139 + kov 200140

sběrná nádoba 1100 l               1650,- Kč

sběrná nádoba   240 l               550,- Kč

 

(nádoby budou označeny RFID čipem a jejich vývoz bude evidován)

Ceník byl schválen Zastupitelstvem obce Liboš dne 5.3.2024 usnesením č.11Z/10c/2024.

 


CENÍK : VÝLEP PLAKÁTŮ  

velikost plakátu:     A5 - A4    30,-/ks na týden

                                 A3            50,-/ks na týden

                                 A2            70,-/ks na týden

                                 A1           100,-/ks na týden

 

Plakátovací plochy  - vývěska na náměstíčku a autobusová zastávka.

Plakáty přijímáme v pondělí a středu od 8 do 17 hodin.

 

 


 

MATRIKA - přehled o výši správních poplatků

 

Druh poplatku a položka dle Sazebníku správních poplatků

sazba (Kč)

od 1. 1. 2024

Položka 3 písm. a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu

 

 

30,-

za první stránku a

 

10,-

za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo tiskárně počítače

 

Položka 3 písm. b) Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství, anebo osvědčení o rodném čísle

 

300,-

Položka 3 nové písm. h) Vydání vícejazyčného standardního formuláře

 

100,-

 

 

Položka 5 písm. a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině na dokumentu nebo na  jejím jeho  stejnopisu, za každý podpis nebo otisk razítka

 

50,-

 

 

Položka 11 nové písm. a) Vydání povolení změny příjmení hanlivého nebo směšného

 

200,-

Položka 11 nové písm. b) Vydání povolení změny příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení

 

300,-

Položka 11 nové písm. c) Vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech

 

3000,-

 

 

Položka 12 písm. a) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky

5000,-

Položka 12 písm. b) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky

 

3000,-

Položka 12 nové písm. c) Přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hl. města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města

1000,-

Položka 12 nové písm. d) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu

3000,-

Položka 12 nové písm. e) Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku

 

500,-

 

Pozn.: uvedený přehled neobsahuje další změny, které se týkají příslušných bodů Osvobození a Poznámek u jednotlivých položek sazebníku zákona o správních poplatcích. Tyto změny můžete nalézt v úplném znění zákona o matrikách (na str. 54 a násl.) ve znění účinném od 1. 1. 2024 ke stažení zde: UZ_ZoM_od_1_1_2024.docx.

 

 

 

Poplatek za odpady

qr-kod.jpg

 • 780,- Kč na osobu
 • Splatnost poplatků 31.5.2024.

Uveďte:

 • variabilní symbol: číslo domu
 • poznámka: jména osob za které platíte