Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1
Svoz odpadu: komunál
2 3 4
5 6
Svoz odpadu: plast
Svoz odpadu: BIO
7 8 9 10 11
12 13 14 15
Svoz odpadu: komunál
16 17 18
19 20
Svoz odpadu: papír
Svoz odpadu: BIO
21 22 23 24 25
26 27 28 29
Svoz odpadu: komunál
30 31 1
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Památky obce

Památky obce


Pomník Sv. Kříže

Sloup svatého kříže, autor neznámý, dat. r. 1893, pískovec, neoznačeno, při silnici v centru obce. V dobrém stavu. Monument byl vytvořen v novogotickém stylu. Vypíná se na několika stupních na pravoúhlém půdoryse. Tvoří kamenný blok s nápisem: "Tento sv. Kříž zbudován nákladem manželů Jana a Anny Bazínkových 1893." Nad blokem je výškově dimenzovaný kvádr s nápisem: "Pochválen buď pán Jažíš Kristus".
Kvádr je vyzdoben jednoduchým motivem gotizujícího kružboví s plastickou hlavičkou nahoře v ose kružby. Nahoře je uzavřen nízkým trojbokým štítem s náznakem postranních akreterií. Nad štítkem je vztyčen krátký obelisk s nápisem: "Dokončeno jest". Ve vrcholu obelisku je zasazen kovový křížek. Vpadlá pole jsou zbarvena temně rudou barvou.
 

 památky.jpg

 


Kaple Povýšení svatého kříže v Liboši 

 

Obec Liboš je prvně zmíněna v r. 1078. V r. 1732 byla v obci postavena kaple Povýšení svatého Kříže. Během 1. světové války přišla o bronzový zvon.
V r. 1918 objednán nový ocelový zvon v ocelárně v Řepčíně. Při opravě v r. 1927 manželé Loutočtí darovali do kaple nový zvon. Bohoslužby se v kapli konaly jedenkrát ročně, a to v neděli po 3. květnu (po svátku Povýšení sv. Kříže).

 

obrázek kaplička.jpg

 


 

Pomník obětem 1. světové války

 

Vyhotoven na návrh společnosti Semerák a společník, Olomouc, patrně ve spolupráci s některým olomouckým sochařem. Práce je z r. 1924 a použit byl pískovec a černý mramor. Památník se nachází při silnici v centru obce.

Sokl monumentu je řešen na čtvercovém půdoryse jako skalisko s vpadlými pravoúhlými poli opatřenými reliéfy na všech čtyřech stranách. Na čelním poli je zobrazen voják a dítě v prostředí venkovských chalup; vpravo ležící oběť války podepřena andělem. V levém poli je výjev, který zachycuje patrně loučení mladé ženy a dcery s otcem odcházejícím do války; na zadní straně je námětem reliéfu opuštěná matka s dcerkou a synkem a třetím dítětem v náručí.

Nad tímto soklem se vypíná část obložená černým mramorem. Nad několika stupni je obelisk s nápisem: “K uctění památky spoluobčanů padlým ve světové válce věnuje občanstvo.“ V horní části obelisku je v mramoru vyleptán kříž. Architektonicky zdařile koncipované dílo se čtyřmi, dobově příznačnými, reliéfy.

 

 doc12.jpg

 

 


 

 

Pomník vojákům Rudé armády padlým v 2. světové válce

 

Monument tvoří mohutný kamenný blok, vztyčený na třech kamenných stupních pravoúhlého půdorysu. Blok je řešen ve tvaru připomínajícím pravoslavné náhrobní kameny (tvar podobný lidské postavě bez končetin).

Nahoře v kruhovém poli je reliéf pěticípé hvězdy obklopené vavřínovými ratolestmi, v horní části “trupu“ je vytesán nápis: “Na paměť padlým hrdinům sovětské armády“ a pod ním nápis stejného obsahu v ruštině, vytesaný v azbuce.

doc14.jpg

 

 

 


 

Socha svatého Jana Nepomuckého v Liboši

 

Tato socha je osazena na hranolovém podstavci se soklem, pojednaným reliéfem sv. Jiří. Pod profilovanou římsou je podstavec lemován zubořezem. Na plintu kamenná polychromovaná socha světce v kněžském úboru, na hlavě biret, v náručí krucifix. Kamenosochařská práce z 1. poloviny 19. století.

 

 doc13.jpg