Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1
Svoz odpadu: komunál
2 3 4
5 6
Svoz odpadu: plast
Svoz odpadu: BIO
7 8 9 10 11
12 13 14 15
Svoz odpadu: komunál
16 17 18
19 20
Svoz odpadu: papír
Svoz odpadu: BIO
21 22 23 24 25
26 27 28 29
Svoz odpadu: komunál
30 31 1
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Czech POINT

Czech POINT

I v naší obci lze využít služby Czech POINTu.

 1. Výpis z katastru nemovitostí

  Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu, případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je omezena na 50,- Kč.

 2. Výpis z Obchodního rejstříku

  Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.Poplatky jsou stejné jako v bodě č. 1.

 3. Výpis z Živnostenského listu

  Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ podnikatele / fyzické osoby Poplatky jsou stejné jako v bodě 1.

 4. Výpis z Rejstříku trestů

  Podle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Osoba, která o výpis žádá, musí mít platný občanský průkaz nebo cestovní pas a musí mít přiděleno rodné číslo. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu /plnou moc/ a svoji totožnost.

  Správní poplatek za vydání výpisu z Rejstříku trestů je 100,-Kč, dle pol. 10 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

 5. Výpis z bodového hodnocení osoby

  Nová služba Czech POINTu - umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zajistit stav trestných bodů /bez bodů ve správním řízení/. Výpis je poskytován z centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. O výpis může požádat pouze žadatel sám, nebo jim určený zmocněnec. Žadatel musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinný údaj je uvést v žádosti číslo řidičského průkazu.  Poplatky jsou stejné jako v bodě č. 1. - u České pošty stojí 69,-.Kč

UPOZORNĚNÍ:

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou určeny pro použití na území České republiky.

Seznam všech kontaktních míst, která vydávají ověřené výstupy z Czech POINTu a další informace naleznete na czechpoint.cz

Ověřené výstupy z Czech POINTu se vydávají v kanceláři Obecního úřadu v Liboši v úřední den v pondělí a ve středu od 06,30 do 17,00 hod., nebo po osobní domluvě tel. č. 585 386 759.

Portál občana

Sazebník úhrad

Evidence Za 1. stranu  Za další str. 

Obchodní r.

50,- Kč

50,- Kč

Živnostenský r. 

50,- Kč

50,- Kč

Katastr nemov.

100,- Kč

50,- Kč

Trestní rejstř.

100,- Kč

0,- Kč